Girişimciler için Anket
Bir Comenius Ortaklık Ağı proesi olan "Girişimcilik Eğitimi ve İş Hayatı " başlıklı proje kapsamında yapılan ankete katıldığınız için teşekkür ederiz
Değerli Katılımcı!

Bu ankete katılarak; Avrupa gençliğinin girişimcilik konusunda aldığı eğitimin iyileştirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalara önemli bir katkı sağlamış olacaksınız.
Bu anket sonuçları;
- Avrupa Birliği’nde girişimciliğe yönelik eğitim programlarının durumunun değerlendirilmesinde,
- Anket sonuçlarına paralel olarak olarak bu programların belli bir ortak temele oturtulmasında;
- Avrupa’da yaşayan gençlerin profesyonel kariyerlerinde başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları beceri ve yetkinlikleri kazanabilmelerinin sağlanmasında kullanılacaktır.

Katılımınız ve katkınız için çok teşekkür ederiz.

EğitimSeviyesi

Cinsiyet
Yaşınız
Please provide the information above.

You will not encounter this "welcome page" any more after you will have clicked the START button.


With the support of the
Lifelong Learning Programme
of the European Union
510354-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW