Frågeformulär för Entreprenörer
Bäste deltagare!

Välkommen till Comenius nätverks enkät "Entrepenöriell Utbildning och Arbetslivet"!

Genom att delta i den här enkäten kommer du att bistå nätverkspartners med att förbättra den entreprenöriella undervisningen för de unga människorna I europa.

Resultatet från den här enkäten kommer att användas för att:
- utvärdera nuläget av entreprenöriell undervisnings praxis i den europeiska unionen;
- att förse/utgöra/bidra med en grund för att anpassa denna praxis i enlighet med/utifrån resultatet av den här enkäten;
- garantera att unga människor I europa kommer att vara väl rustade med de nödvändiga förmågorna och kompetenserna för at lyckas I sina yrkeskarriärer

Vi tackar dig för din tid och din arbetsinsats!

Siffran på det totala antalet anställda på företaget
företagsbransch / näringsgren
Företagets leverantörsinriktning
Företagets marknad
Antal år i drift/som verksamma
Din funktion i företaget
Var vänlig och fyll i information.

Du kommer inte att komma tillbaka till den här välkomstsidan igen efter att du har klickat på START knappen.


With the support of the
Lifelong Learning Programme
of the European Union
510354-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW