Enkät för Lärare
Bäste Deltagare!

Välkommen till Comenius nätverks enkät “ Entreprenörskapsutbildning och arbetslivet”!

Genom att delta i den här enkäten kommer du att bistå nätverkets partners i deras arbete för att förbättra entreprenörskapsutbildningen för Europas unga.

Resultaten från den här enkäten kommer att användas på följande sätt:
- för att utvärdera nuläget av tillämpningar av entreprenörskapsutbildning i den Europeiska unionen;
- för att skapa en utgångspunkt för att anpassa dessa tillämpningar i enlighet med resultatet från den här enkäten;
- för att garantera att ungdomarna i Europa kommer att vara väl rustade med färdigheterna och kompetenserna som är nödvändiga för att lyckas i sina yrkeskarriärer.

Vi tackar dig för din tid, och för din insats!

Utbildningsnivåer

Du är
Din ålder är mellan
Var snäll och tillhandahåll informationen ovan.

Du kommer inte att återkomma till den här “välkommen-sidan” igen efter att du har klickat på START knappen.


With the support of the
Lifelong Learning Programme
of the European Union
510354-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW