Bekwaamheden en vaardigheden van ondernemerschap:
Vragenlijst voor ondernemers
Globalisering en een steeds snellere technologische vooruitgang hebben geleid tot nieuwe kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt, speciaal voor jonge mensen.
Wij vragen u een rangorde aan te brengen in de verzameling van twintig vaardigheden en competenties met betrekking tot uw werkervaring.

Uw rangorde helpt ons om de volgende vraag te beantwoorden:
Hoe belangrijk zijn deze 25 competenties en vaardigheden voor jonge mensen om te slagen in hun loopbaan?
We gebruiken hiervoor een schaal van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor het beschikken van een basisniveau en de 10 staat voor het er over beschikken op het hoogste niveau (zeer belangrijk dus).
Komen tot nieuwe ideeŽn
Het vermogen om tot nieuwe ideeŽn te komen
0
IdeeŽn omzetten in acties
Het vermogen om nieuwe ideeŽn te realiseren
0
Een plan bedenken
Het vermogen om te plannen door de belangrijkste taken te verdelen in kleine taken, gekoppeld aan tijd, om het te voltooien.
0
Kansen vaststellen en grijpen
Het vermogen om situaties te overzien welke weer nieuwe zakelijke mogelijkheden bieden , ze herkennen en er voordeel uit te halen.
0
Organiseren van activiteiten
Het vermogen om menselijk en niet menselijk kapitaal te regelen om de werk gerelateerde doelen te behalen.
0
Verantwoordelijkheid nemen voor een activiteit
Het vermogen om de consequenties te dragen van de activiteiten.
0
Gaan voor een activiteit
Het vermogen om te focussen op aandacht en energie met betrekking tot werkgerelateerde activiteiten.
0
Het verrichten van inspanningen om doelen te bereiken
Het vermogen om hard en vasthoudend te werken om doelen te bereiken.
0
Werken in een groep
Het vermogen om samen te werken met anderen / in teams
0
Zelfstandig werken
Het vermogen om te werken zonder permanent toezicht
0
Leiding geven / nemen
Het vermogen om mensen te instrueren en te motiveren
0
Delegeren
Het vermogen om iemand taken te geven en de noodzakelijke informatie/bronnen te geven om de taken tot een goed einde te kunnen brengen.
0
Analyseren
Het vermogen om in detail te onderzoeken om betekenis te ontdekken, belangrijke kenmerken e.d.
0
Communiceren
Het vermogen om ideeŽn/meningen op een duidelijke manier te verwoorden.
0
Terugkoppelen
Het vermogen om een samenvatting te geven van een voorwaarde of situatie aan de betrokken personen.
0
Evalueren
Het vermogen om de omvang te meten van het bereikte resultaat en de factoren opsporen die het resultaat belemmeren of bevorderen.
0
Vastleggen
Het vermogen om processen en activiteiten op een systematische en duidelijke manier vast te leggen
0
Onderhandelen
Het vermogen om je te vereenzelvigen en de posities van jouw counterpart, indien nodig concessies te doen en tot overeenstemming te komen
0
Presenteren
Het vermogen om in het openbaar ideeŽn te presenteren, concepten, hoofdpunten e.d.
0
Verkopen
Het vermogen om goederen en diensten te verkopen
0
Probleem oplossend handelen
Het vermogen een werkproces te doorlopen door een probleem te analyseren om een oplossing te bereiken
0
Netwerken
Het vermogen om sociale relaties met sleutelfiguren tot stand te brengen voor huidige en toekomstige activiteiten
0
Nemen van risico’s
Het vermogen om systematisch om te gaan met onzekerheid
0
Digitale vaardigheid
Het vermogen om adequaat gebruik te maken van een uitgebreide range van digitale media (software en sociale netwerken)
0
Leren leren
Het vermogen om je eigen leerproces succesvol te managen om nieuwe vaardigheden, competenties of inhoud te verwerven, verwerken en op te slaan
0
Het is aan u om in te vullen welke 3 competenties en vaardigheden u als belangrijk beoordeelt.
0
0
0With the support of the
Lifelong Learning Programme
of the European Union
510354-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW