Διασταύρωση πληροφοριών για τους επιχειρηματίες / επιχειρήσεις:
Εισαγωγή:

Καλωσορίσατε στην έρευνα του δικτύου Comenius «Επιχειρηματική Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας»!

Συμμετέχοντας σε αυτή την έρευνα θα συνεισφέρετε μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου στη βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης των νέων ευρωπαίων πολιτών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
- για να αξιολογηθεί το επίπεδο και οι πρακτικές επιχειρηματικής εκπαίδευσης που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ενσωμάτωσης αυτών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της έρευνας
- για να καταστεί δεδομένο ότι όλοι νέοι ευρωπαίοι πολίτες έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτύχουν ως επαγγελματίες στη σταδιοδρομία που έχουν επιλέξει.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και την προσπάθειά σας!

Συνολικός αριθμός εργαζόμενων στην εταιρία
Τομέας εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας
Τομέας δράσης της εταιρίας
Αγορά
Έτη λειτουργίας
Ο ρόλος σας στην εταιρία
Παρακαλώ συμπληρώστε τις παραπάνω πληροφορίες

Θα πλοηγηθείτε στην αρχική σελίδα της έρευνας μόλις πατήσετε το κουμπί της έναρξης


With the support of the
Lifelong Learning Programme
of the European Union
510354-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW