Въпросник за предприемачи и представители на бизнеса:
Уважаеми Участници,

Представяме на Вашето внимание въпросника на многостранна мрежа Коменски „Предприемаческото образование и светът на работата“.

Участвайки в това проучване, Вие ще допринесете за подобряването на предприемаческото образование на младежите в Европа.

Резултатите от проучването ще бъдат използвани за:
• оценка на статуса на предприемаческите образователни практики в Европейския съюз;
• създаване на база за адаптиране на тези пракрики в съответствие с резултатите от проучването;
• създаване на гаранции, че Европейската младеж ще придобие необходимите умения и компетенции за успешно професионално и кариерно развитие.

Благодарим Ви за отделеното време и внимание!

Общ брой служители
< 250
Икономически сектор
Краен продукт от дейността
Основен пазар за компанията
От колко години работи компанията
1985
Каква е вашата позиция в компанията
NROsWKkxt
Моля, попълнете информацията по-горе.

След като натиснете бутона „Начало“, няма да можете да се връщате на тази страница.


With the support of the
Lifelong Learning Programme
of the European Union
510354-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW